01 PARLAR PER POSAR-NOS D'ACORD

CONTINGUTS
1-La comunicació.

2- Les normes de convivència a casa i a l’escola.


3- Els drets i deures dels Infants.

ACTIVITATS
Activitat amb lectura sobre els drets i deures dels infants que podrem trobar facilitada pel Parlament de Catalnya


                                          http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/QP6.pdf