10.- LES PLANTES

CONTINGUTS
1. Parts de la planta
2. Característiques, tipus i funcions de l’arrel
3. Característiques de la tija
    -Tipus de tiges (herbàcies, llenyoses, i subterrànies)
4. Característiques i funcions de les fulles
   -Classificació de les fulles per la vora i per la forma del limbe
   -Fulles caduques i fulles perennes
5. Parts de la flor i les seves funcions
    -La polinització
6. El fruit i les seves parts
    -Classificació dels fruits en carnosos i secs.
7. Necessitat de les plantes d’alimentar-se
    -Alimentació vegetal:procés de la fotosíntesi
8. Procés i funció de la respiració
9. Diferenciació entre fotosíntesi i respiració

ACTIVITATS                                    Les plantes de fulla caduca o perenne, parts de la planta, etc                                                        Les plantes. Respiració, funcions, etc                                                               Plantes i flors de Nadal                                                               Les plantes. Reproducció                                                         Quadern virtual sobre les plantes                                                        Slidesharre. Parts de la planta                                                     Quina part de la planta ens mengem?                                                        Partes comestibles de una planta                                                   Slideshare. La reproducció de les plantes                                                               Slideshare. La polinització

                                                                                                                                           

PREGUNTES EN PDF per a preparar la prova    PDF
PREGUNTES EN PDF però sense les respostes  ................................. PDF sense respostes

                                                                                                                                           


ACTIVITAT PER A PREPARAR EL CONTROL. 
NOMÉS SERÀ DE LES PARTS DE LA FLOR
Peduncle, sèpal, calze, estam, antera, pistil, pètal, corol.la

ACTIVITAT MOLT INTERESSANT
VIDEOS

                               
                                                                  Partes de una planta


                               
                                                                       Las plantas


                               

                                                                      La polinización