04.- ANEM A LA MUNTANYA

CONTINGUTS
1.  Els elements del paisatge de la muntanya: la muntanya, la serra, la serralada, la vall.
      -      Les parts d’una muntanya : el cim, els vessants ( obaga i solana ) i   el peu.
2.  Els rius. Què és un riu.
      -      El curs d’un riu: el curs alt, el curs mitjà i el curs baix.
3.   Clima i vegetació de les zones muntanyenques.
4.  Els pobles de muntanya.
5.  Activitats econòmiques a la muntanya: La ramaderia, el  pasturatge i el turisme.
6. Els embassaments o els pantans

ACTIVITATS

ACTIVITATS PER A PREPARAR EL CONTROL
Les preguntes en paper per a poder estudiar  ANEM A LA MUNTANYA. PREGUNTES EXAMEN

LES PREGUNTES EN AUDIO, PER A DESCARREGAR


NO PATIU, NO SERÀ UN EXAMEN MASSA MEMORÍSTIC. MÉS AVIAT CALDRÀ SELECCIONAR O COMPLETAR.


ACTIVITATS

                                                            El paissatge de muntanya


                                                                          Muntanya

                                                        Els diferents tipus de paissatges


                                                   Activitat sobre els diferents paissatges

                                                                     El treball al camp.


                                                                        El treball al camp

                                                                        La vida als pobles


                                                          Diferència vida ciutat i vida poble

                                                                     L'aigua a la natura


                                                          Activitat sobre l'aigua a la natura

                                                                        El temps atmosfèric


                                                       Activitat sobre el temps atmosfèric

                                                                          L'erosió i el riu


                                                                      Edu365 Erosió i riu

                                                             El món per un forat. El riu


                                                                      Edu365. El riu

                                                     El modelat del relleu. Quadern virtual.


                                                                    El modelat del relleu

                                                            Els fenòmens meteorològics


                                            Quadern Virtual sobre els fenòmens meteorològics

                                                    Instruments de mesura meteorològica


                                                           La mesura meteorològica

                                                        Aparells de mesura meteorològica

                                      

                                                       Aparelles de mesura meteorològica

                                                          Aparells de mesura meteorològica


                                                                 La mesura meteorològica

                                                     Activitat sobre els rius de Catalunya


                                                                    Els rius de catalunya

                                   Activitat sobre el riu i l'aigua (Per a més petits però interessant)


                                                                      El riu i l'aigua

Edu3.cat

                                              EDU3.CAT Els sediments i les roques

                                                          L'erosió terrestre Edu3.cat

Edu3.cat

                                                   Parc Natural de Montserrat (youtube)

                              
                                                          Parc Natural Montserrat

                                                                 De la Pica d'Estats a l'Aneto

             

                                                       http://www.youtube.com/watch?v=Wb6X_PSw-_0


                                                                     Del Puigmal a la Pica d'Estats

              
                                                      http://www.youtube.com/watch?v=x_VDciW4D0s

                                                                               Bastiments

                                        

                                                       http://www.youtube.com/watch?v=3jw6T4IeaHI

                                                      El canigó. Ascensió. (Paissatges espectaculars)

                                   

                                                         http://www.youtube.com/watch?v=FrFun0tee00&feature=related

                                                               Cançó Muntanyes del Canigó

                                    

                                                                  http://www.youtube.com/watch?v=q10M9I2UweM