08.- ADAPTACIONS ANIMALS AL MEDI

CONTINGUTS
1.- Característiques dels éssers vius.
2.-Diferència entre ésser viu i matèria inerta.
3.-Concepte de medi ambient.
4.-Adaptacions al medi aquàtic:forma de fus, aletes, brànquies.
5.-Adaptacions a la temperatura i la humitat: capa de pèl, capa de greix, grans orelles, plomes impermeables.
6.-Adaptacions segons l’alimentació.
7.-Animals carnívors, herbívors i omnívors.
8.-Animals ovípars.
9.-Animals vivípars:úter, fetus, part.
10.-Diferents tipus de camuflatge: color semblant al medi, canvi de color de la pell i formes semblants al medi.

VOCABULARI BÀSIC

éssers vius, carnívors, herbívors, omnívors, ovípars, vivípars, camuflatge, adaptacions al medi (plomes, greix, pèl, orelles, aletes, bràmquies, etc..)

ACTIVITATS

                                                              Éssers vius i éssers inerts


                                                          Exercici éssers vius i éssers inerts


                                            Adaptació dels animals al medi, cadena alimentària

                                                                            Els animals


                                                            Els animals activitat senzilla                                                      Animals vertebrats etc  Bona activitat                                                                 Animals invertebrats


                                                                     Animals vertebrats

                                                          Quadern virtual molt interessant


                                                                     El món animal                                                               Els animals vertebrats I                                                              Els animals vertebrats II


                                                               Els animals invertebrats                                                            Adaptació dels éssers vius

                                                                        Quadern virtual


                                                               Els animals invertebrats

VÍDEOS

                               

                                                          Adaptación de los animales al medio                                                                                
                                                                                   Adaptación


Edu3.cat
    

                                                                     Les escates dels rèptils