02-LES SENSACIONS I ELS SENTITS

CONTINGUTS
 1.-El sentit del tacte.
   1.1.Els receptors de la pell:temperatura,pressió,tacte i dolor.
2.-Sentit de l’olfacte
   2.1.-Parts del nas i funcions.
3.-El sentit del gust.
   3.1.Papil.les gustatives
    3.2.Relació entre gust i olfacte.
 4.-El sentit de la vista.
     4.1.Parts de l’ull i funcions.
  5.-El sentit de l’oïda.
     5.1-Parts de l’orella i funcions.
  6.-Mesures per mantenir una bona higiene i    salut(visual, auditiva,..)

ACTIVITATS

Preguntes i activitats per a preparar el temaPER POSAR EL RELLOTGE A 7 MINUTS 
PREM LA TECLA F5
CADA VEGADA QUE PREMIS F5 CANVIARAN LES PREGUNTES TAMBÉ
Descarregar un full amb els sentits i les seves parts per autoexaminar-me posant els noms


MÉS ACTIVITATS


                                           Els sentits. Activitat per a alumnes de 3r de primària

                        Una activitat més aviat adreçada a alumnes d'ESO però que pot ser interessant.


                                                               Els òrgans dels sentits

                                Una cacera del tresor força interessant, especial per al cicle mitjà


                                             http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/sentits.htm

                                                 Per a aprendre més coses (Castellà)


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Medio/El%20cuerpo%20humano/Los%20sentidos/contenido/index.html

                                        Una altra activitat per a conèixer més coses. Per a grans

       http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/programa/html/sentidos.html

                                                 Tot sobre els sentits. Un munt d'activitats

   http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/naturals/cos%20huma/sentits/sentits.htm

                                                               Una wiki per a aprendre molt


                                         http://wiki.matadejonc.cat/mediawiki/Els_sis_sentits