12.- L'ACTIVITAT ECONÒMICA

CONTINGUTS

1.     Els mitjans de transport.
2.    Les vies de comunicació: aèries, terrestres i aquàtiques.
3.    Educació viària. Els senyals de trànsit.
4.    El canvi en el paisatge, el medi ambient.
5.    Els sectors de producció.
-   Primari: el camp, la mar...
-   Secundari: fàbrica.
-   Terciari:els serveis.
6.    Primeres matèries
7.    Productes elaborats.
8.    El comerç.

ACTIVITATS


                                                                     El treball al camp                                                                        La indústria                                                                           Els serveis                                                                El treball. Abans i ara                                                          Slideshare. Els sectors econòmics                                                        Slideshare. Los sectores económicos                                                   Las actividades de los diferentes sectores