01-NOMBRES DE DUES I TRES XIFRES. L'ADICCIÓ.

CONTINGUTS DEL TEMA
1.- Nombres de 2 i 3 xifres:
                 - descomposició
                 - comparació
                 - ordenació
                 - aproximació a la centena
2.- Nombres ordinals del 1r al 20è
3.- Addició:
                - propietat commutativa.
4.- Taules, plànols i moviments.
5.- Utilitzar estratègies de càlcul mental per sumar 10, 9 o 8 a nombres de fins a tres xifres. ACTIVITTATS

SUMES PORTANT-NE (Castellà)


                                                                    Sumes portant-neSUMES RÀPIDES
                                                             Treballar amb sumes

SUMES, RESTES, MULTIPLICACIONS I DIVISIONS 

                                                           Ajuda a Mario a fer operacions


ELS NÚMEROS I ELS ORDINALS 


                                                              Números i ordinals


ESCRIPTURA DE NOMBRES 
                                                        Per a practicar l'escriptura de nombres

PRACTICAR COM S'ESCRIUEN LES CENTENES 


                                                             Escriptura de les centenes

CÀLCUL MENTAL SENZILL
                                                                       Sèries de sumes

                                                            Practica la suma amb els daus


                                                                 Sumes molt ràpides

Aplicacions per a mòvils ANDROID interessants

Per a treballar el càlcul mental.