02-NOMBRES DE QUATRE XIFFRES. LA SUBSTRACCIÓ.

CONTINGUTS DEL TEMA
1.- La unitat de miler i els nombres de quatre xifres.
    - Lectura i escriptura de nombres de quatre xifres.
    -Composició i descomposició de nombres de quatre xifres.
    -Aproximació de nombres al miler més pròxim.
2.- L’addició de nombres de tres i  quatre xifres portant-ne.
    -La propietat associativa de l’addició.
3.- La subtracció de nombres de tres  i quatre xifres portant-ne.
    -  La prova de la subtracció.

ACTIVITATS

FER SUMES
FER MOLTES RESTES

                                                                     Joc de restes

ENTRENADOR DE RESTES


                                                                   Entrenar les restes


                                                               Dispara a la resta correcta

RESTES PORTANT-NE   3 NIVELLS


                                                           Restes portant-ne. Més difícil

TROBA ELS NÚMEROS QUE FALTEN PER A REALITZAR LES RESTES


                                                          Troba els números de les restes

JUGA AMB RESTES PORTANT-NE


                                                              Jugar a restes portant-ne


ELS MILERS

                                                             La centena i els milers