04.- LES RECTES I ELS ANGLES

CONTINGUTS DEL TEMA
1.  La recta, la semirecta i el segment.
2.  Tipus de rectes:
-   rectes paral·leles,
-   rectes secants,
-   rectes perpendiculars i
-   rectes obliqües.
3.  L’angle i els seus elements.
4.  Classes d’angles:
-   recte,
-   agut i
-   obtús.
5.  Precisió en l’ús d’instruments de dibuix i mesura (regla, escaire...)

ACTIVITATS


                                                           Explicació sobre rectes i àngles


                                                             Més sobre rectes i àngles