03.- NOMBRES DE CINC XIFRES

CONTINGUTS DEL TEMA
1.     La desena de miler i els nombres de 5 xifres:
1.1          Lectura i escriptura de desenes de miler exactes.
1.2         Lectura i escriptura de nombres de cinc xifres.
1.3         Reconeixement del valor de les xifres segons la seva posició.
1.4         Ordenació de nombres fins a cinc xifres.
2.    Subtracció portant-ne:
2.1         Resolució de restes col·locant els termes en vertical.

ACTIVITATS

                                                               Els nombres ordinals

EXERCICI DE NUMERACIÓ


                                                                  Escriure números

DESCOMPOSICIÓ POLINÒMICA


                                                        Àbac - 1 Unitats-desenes-centenes

                                                          El valor posicional de les xifres

CÀLCUL MENTAL


                                                                      Càlcul mental

REPRESENTACIÓ DE PROBLEMES SENZILLS


                                                       Troba la quantitat de cada ingredient

JOC PER A TREBALLAR LES SUMES


                                                                 Juga amb sumes