05.- LA MULTIPLICACIÓ

CONTINGUTS
1.  La suma i la multiplicació.
2.  El doble i el triple.
3.   Les taules de multiplicar. Memorització
4.  Multiplicació portant-ne de nombres de fins a quatre xifres per nombres d’una.
5.   La propietat commutativa.
6.  La taula de recompte de dades.
7.  Multiplicar nombres d’una o dues xifres per 100 o per 1000
ACTIVITATS


                                                               Juguem a multiplicar


                                                   Juga als vaixells amb les taules de multiplicar                                                             Doble, meitat, terç, triple


                                                        Problemes senzill de sumes i restes


                                                                      Petits problemes


                                                 Repasa les taules amb la formiga matemàtica  


                                                                        Multiplicacions