06.- EL TEMPS

CONTINGUTS
1.        El calendari: Observació, interpretació.
           -       Dies, setmanes, mesos i anys.
2.       El rellotge digital i l’analògic. Les hores i els minuts.
           -      Lectura i marcatge de les hores en rellotges digitals i analògics.
3.       La multiplicació:
           -      Càlcul del producte de tres factors.
           -      Multiplicació d’una quantitat per la unitat seguida de zeros.
4.       Els gràfics de barres verticals i horitzontals:
           -      Interpretació i representació de dades en gràfics verticals i horitzontals.
5.     Conversió d’ hores exactes en minuts.

ACTIVITATS                                                                     Quina hora es?


                                                                      El rellotge


                                                                 La mesura del temps


                                                                      Practica les hores


                                                                     Analògic - Digital


                                                                     Em dius l'hora?