ANIMALS ANIMATS

CONTINGUTS
0.1. Conversa sobre la feina dels veterina-
      ris i la funció del zoo.
1.    Lèxic.:els animals de la granja.
      Diferent  nom per parlar dels animals       mascles  i  femelles.
2.    El gènere i el nombre dels noms
2.1   Els noms col.lectius i els noms indivi-
      Duals.
3.    L’escriptura dels noms femenins i mas-
      culins.
4.    Els poemes.
      Comprensió i memorització del poema de Nadal com a tradició catalana.
5.    El diccionari i el seu ús.

ACTIVITATS                                  Activitat sobre el masculí-femení i singular-plural


                                                      Activitat sobre els plurals


                                                 Conèixer el nom de 48 animals


                                    El masculí i el femení  Ed. Teide


El noms individuals i els col.lectius

Noms individuals
Amb els noms individuals designem un sol element.

 • jugador
 • ocell
 • persona
 • pi
 • vaixell
 • dansaire

Noms col·lectius
Amb els noms col·lectius designem un conjunt d’elements, tot i que estigui en singular.

 • equip
 • estol
 • gent
 • pineda
 • flota
 • esbart

Individuals/ col·lectius
roure          roureda
abella          eixam
ovella          ramat
arbre          bosc
    músic         orquestra
amic          colla

Individuals/ col·lectius
colom         colomar
branca        brancatge
eina          einam
alumne        alumnat
plat         vaixella
euga       eugassada