EL DIARI

CONTINGUTS


1.     lèxic: els mitjans de comunicació. Interès i ús correcte del nou vocabulari adquirit.
2.    Establir la concordança entre l’article , el nom i l’adjectiu.
2.1         Els pronoms personals: identificació i ús correcte. Substitució del subjecte d’una oració per un pronom personal.
3. Classificació de les paraules en agudes planes i esdrúixoles.

ACTIVITATS


                                                           L'APÒSTROF                                                               ELS PRONOMS