ELS COSSOS GEOMÈTRICS

CONTINGUTS
  1. Els prismes.
-      Classes de prismes.
-      Reconeixement de prismes i dels seus elements.
-      Classificació de prismes.
  1. Les piràmides:
-      Classes de piràmides.
-      Reconeixement i descripció de piràmides i dels seus elements.
-      Classificació de piràmides.
  1. El cilindre, el con i l’esfera.
-      Reconeixement i descripció de cossos rodons.
         -   Relació de cilindres i cons amb els seus desenvolupaments plans

ACTIVITATS

                                                                    Cossos geomètrics