LA CAPACITAT I LA MASA

CONTINGUTS
  1. Unitats de capacitat: el litre i el centilitre. El mig litre i el quart de litre.
-      Suma i resta de quantitats de capacitat.
-      Establiment d’equivalències entre el litre i el centilitre.
-      Expressió de mesures de capacitat en diferents unitats.
-      Comparació de mesures de capacitat.
  1. Unitats de massa: el quilogram i el gram. El mig quilo i el quart de quilo.
- Suma i resta de quantitats de massa.
- Establiment d’equivalències entre el quilogram i el gram.
- Expressió de mesures de massa en diferents unitats.
- Comparació de mesures de massa.

ACTIVITATS

CAPACITAT


CAPACITAT I MASSAMASSA