LA DIVISIO. ELS DINERS

CONTINGUTS
  1. Les monedes d’euro i de cèntim d’euro, i els bitllets de fins a 50 euros.
- Operacions amb euros i cèntims.
3. La divisió:
- Divisió de quantitats amb una xifra en el divisor.
- Amb la primera xifra major o menor que el divisor.
- Amb zero en el quocient.


ACTIVITATS

                                                                  Euro, què és això?


                                                                     Eurobingo


                                                               Fem-ne cinc cèntims d'euro