LA DIVISIO i LES FRACCIONS

CONTINGUTS
  1. La divisió:
-      Com a repartiment
-      Càlcul de divisions d’una o dues xifres en el dividend i una en el divisor.
-      Divisions exactes i inexactes.
-       Identificació dels termes de la divisió.
-       La prova de la divisió.

  1.  Càlcul de la meitat, la tercera i la quarta part.
  2. El pictograma.
LES FRACCIONS
LA DIVISIÓ

ACTIVITATS

                                                                      La división


                                                                "Practica la división"


                                                                L'algoritme de la divisió


                                                               Quant li toca a cadascú?


JOCS


                                                                            Dividir


                                                         Dividir amb una xifra al divisor