LA LONGITUD

CONTINGUTS
1.       Unitats de longitud: el centímetre, el mil·límetre, el metre i el quilòmetre.
-      Precisió i mesurament de longituds.
-      Elecció de la unitat de mesura adequada per realitzar mesuraments.
2.      Suma i resta de quantitats de longitud (sense portar-ne).

3.      Expressió de mesures en diferents unitats.

ACTIVITATS                                                            Mesurem objectes