L'ANTIC EGIPTE

CONTINGUTS

1.Els sinònims i els antònims.
Reconeixement i ús de sinònims i d’antònims
 2. Els determinants demostratius i els determinants numerals. Reconeixement i ús.
 3. La essa sorda: el so i les grafies.
Escriptura de paraules amb essa sorda.
 4. Escriptura d’un text explicatiu aplicant un procés reflexiu per tal que millorin l’organització.
 5.El text explicatiu. Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau d’un text explicatiu.

ACTIVITATS

                                                      Les paraules sinònimes                                                                

Treball amb sinònims


                                                 Treballo els sinònims i antònims                                                                 
      

 Sinònims i antònims

 

Els antònims


    Els determinantsLa essa sorda    1 
                                                        
   

La essa sorda    2  

         

La essa sorda    3