POBLES I CIUTATS

CONTINGUTS
1.Els gentilicis
1.1 Sufixos
2. Noms comuns i propis. Ús de les majúscules en noms propis.
3. La síl.laba
3.1 La síl.laba tònica i els dígrafs.
3.2 Ordenació alfabètica de paraules.
4. Descripció d’un espai conegut
5.Festes típiques (La Castanyada)

ACTIVITATS

                                                   Els genitlicis revista digital
                          Document de la Generalitat de Catalunya sobre els gentilicis


                                                        El sufixos de professions


                                                        El nom comú i el propi


                                                             Els noms propis