S'ALÇA EL TELO

CONTINGUTS
1. Coneixement, identificació i interpretació del llenguatge icònic: símbols i senyals.
2. Reconeixement, ús i escriptura dels adjectius qualificatius.
2.1. Concordança dels adjectius(gènere i nombre)

ACTIVITATS


 
Senyals de circulació 


Els plurals                                                                                   Els adjectius