SOM-HI

CONTINGUTS
1.Camps semàntics
   -Formació de paraules noves:sufixació
   -Paraules primitives i derivades.
2.La frase
3.L’abecedari
3.1L’escriptura de  nombres i la norma D.U.C
4.Creació d’un text narratiu a partir d’una seqüència d’imatges o d’una imatge.

ACTIVITATS


Ordena alfabèticament


                                                           CLIC de l'abecedari                                                          


Escrivim amb guionet:
Els numerals compostos (D-U-C):
Hem de posar el guionet
- entre desenes i unitats
- entre les unitats i les centenes.
vint-i-cinc, trenta-quatre, tres-cents, set-cents trenta-tres, mil nou-cents setanta-quatre, dues-centes mil, catorze milions
Els mots compostos que comencen amb el nom d'un punt cardinal
Nord-nord-est, Nord-est, Sud-est, Sud-sud-est, Sud-oest, Oest-sud-oest , Oest-nord-oest, Nord-oest, nord-americà, sud-africà
Els compostos repetitius i expressius
nygui-nyogui, cori-mori, xino-xano, non-non, a corre-cuita


                                                 Paraules primitives i derivades