TEMPS ERA TEMPS

CONTINGUTS

0.Comprensió de les informacions escrites més habituals a classe.
0.1Conversa sobre els contes.
0.2Identificació i comprensió de tot tipus de missatges orals.
0.3Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres

1.Les onomatopeies. Reconeixement d’onomatopeies. Interès per fer-ne un ús correcte.

2.Els temps verbals: passat, present i futur.
Reconeixement de les formes verbals.
Interès per conjugar els verbs correctament.

3.Nomes ortogràfiques de les paraules amb
c , qu, g, gu .Aplicació de les normes  ortogràfiques. Interès per respectar-les.

4.Elaboració d’un conte breu de forma pautada, coherent i ordenada en què s’hi mostrin l’inici, el nus i el desenllaç.

-Interès per la bona presentació dels textos escrits.

ACTIVITATS


ELS TEMPS VERBALS


G/GU/GÜC/QU  G/GU i altres
                      Recull d'onomatopeies. Molt interessant (web)


EL LLENGUATGE DEL CÒMIC

Onomatopeies

Imitació d’un so mitjançant una paraula o vocable.

§  Onomatopeies de persones

Xerrar
ba, bla, bla,...
Badallar
aaaaaaaa....
Tremolar
trrr....
Cridar l’atenció
ep!
tsst, tsst, ...
Fer un pet
p!
trrt!
prrt!
fer silenci
ssst...
xxxt
Petons
mà, muà.
Pegar
plaf!
Mal
aiiii!
Beure
glu, gluc, ...
Trepitjar bassals
xp-xap
Esternudar
txum!
Petar globus
pm!
Menjar
nyam, nyam,...
Aturar cavall
sooo....
Riure
ha, ha, ha, ...
Roncar
g, gr, ...
gg, ggg, ...
Trucar a la porta
toc, toc,...
pam, pam,...

§  Onomatopeies d’animals

Miolar
mèu, mèu, ...
Udolar llop
aauuuuuu!
Lladrar
bub! bub!
Cridar ànec
quac-quac!
Vol ‘abella
zzzzzzzz....
Rugir lleó
grao!
Grunyir porc
gr-gr
Bramar ase
ihà, ihà!
Fiblar serp
sssss....
Raucar
cruac-cruac!
Mugir
muuuu....
Renillar
hiiiiii!
Belar xai
beeeee!
Escatainar
coc-coc
Cridar pollet/ocell
piu, piu, ...
Cantar gall
quic-qui-ri-quic!§  Onomatopeies d’elements de la natura

Pluja
xim, xim!
Ruixat
xxxxxxx!
Tro
brummm!
Vent
fffiiiiuuuu!


§  Onomatopeies de coses

Tren
xuc-xuc
Ambulància
ni-no, ni-no, ...
Motor
brmmm-brmm...
Batedora
mmm! mmm!
Timbre
ring-ring!
ding-dong
Campanes
nang-nang!
bing-bong!
bim-bom!
Aixeta
xxxxxxx....
Rellotge
tic-tac, tic-tac!
Olla
xup-xup