LES TISORES MÀGIQUESHavia una vegada unes tisores màgiques. Eren unes tisores que es podien transformar en
el que veiessin: cotxes, cases, arbres,…etc. Les tisores es divertien transformant-se en tot el que veien.
Un dia es van trobar una vaca i no es van transformar en res. Al dia següent van veure un arbre i tampoc es van transformar en res. Havien perdut el seu poder màgic perquè havien abusat d’ell. Aquest va ser el càstig per no ser bones.

Noah Rojas