COM PASSAR DE VEU A TEXT

COM DIGITALITZAR ELS ESCRITS
Com fer contes amb el Google traductorCom instal.lar Dictanote Speech Recognizer i fer contes