LA PAPALLONA AVENTURERA

Hi havia una vegada una papallona que es deia Floridiana. Flori era molt aventurera  i va  decidir anar a la selva. Quan va arribar a la selva  va decidir entrar a la porta de pedra.  

Va obrir la porta i va veure una llum molt estranya, era una cuca de llum i es deia  Berta. La Flori i Berta vam parlar de les seves coses , de les seves famílies i amics i les coses que feien cadascuna . La Berta va decidir fer una feta li va presentar a les seves amigues i al dia següent la van nombrar reina de les aventures.

Laura Mateo