CLASSE INFORMÀTICA 1

Com construir una història animada.
Descarreguem les dues imatges que us he posat.

(Botó dret: Guardar imagen como)
Seguim les instruccions dels dos vídeos


T’atreveixes a fer la caputxeta que es troba un llop ????